dasar privasi

1. penggunaan kandungan tapak

laman web berhak untuk mentafsir kandungan laman web ini dan kandungan laman web ini hanya untuk kegunaan peribadi anda. kandungan yang terkandung dalam hak cipta dan notis proprietari lain, anda harus dihormati dan salinan akan disimpan. jika kandungan tapak tanpa pernyataan yang betul, tidak bermakna tapak tersebut tidak mempunyai hak, tidak bermakna tapak tersebut tidak menuntut hak, dan anda harus menghormati prinsip niat baik dan kepentingan sah kandungan untuk kegunaan yang sah. anda tidak boleh dalam apa-apa cara mengubah suai, menyalin, memaparkan secara terbuka, menerbitkan atau mengedarkan bahan tersebut atau sebaliknya menggunakannya untuk sebarang tujuan awam atau komersial. melarang mana-mana bahan ini untuk mana-mana laman web lain atau media cetak lain atau persekitaran komputer rangkaian. kandungan di tapak dan mengedit bentuk perlindungan undang-undang oleh undang-undang hak cipta, sebarang penggunaan tanpa kebenaran boleh membentuk hak cipta, tanda dagangan dan hak undang-undang lain. jika anda tidak menerima atau melanggar syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan tapak akan ditamatkan secara automatik dan anda mesti segera memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun atau dicetak.

2. laman web penyebaran maklumat

ketersediaan kandungan di laman web ini tanpa sebarang bentuk jaminan. tidak menjamin ketepatan dan kesempurnaan mutlak. tapak dalam produk, teknologi, program, harga dan peruntukan akan tertakluk kepada perubahan tanpa notis. kandungan tapak mungkin telah tamat tempoh, semiconductor-usa.com. tiada komitmen untuk mengemas kininya. keluaran berkuasa maklumat mungkin dalam tempatan anda masih tidak boleh mendapatkan produk, proses atau perkhidmatan, anda boleh memohon kepada kenalan perniagaan dan pengedar semiconductor-usa.com.

3. penyerahan pengguna

sebagai tambahan kepada peruntukan privasi, selain daripada itu, anda menghantar atau menyiarkan sebarang bahan ke tapak, atau maklumat hubungan (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai maklumat) akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik. penggunaan laman web ini oleh anda tidak akan melanggar undang-undang, peraturan dan moral awam, bukan kepada atau daripada mel atau menghantar sebarang bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, memfitnah, lucah, lucah atau bahan haram lain. jika orang mempunyai kandungan maklumat dan pengaruh terdapat bukti amaran atau bantahan terhadap laman web ini berasa bebas untuk memadam mesej atau penggantungan tanpa had maklumat pelayar web, tanpa perlu mendapatkan kebenaran terlebih dahulu, tiada kewajipan untuk menyiarkan notis, keadaan adalah serius, tapak ini boleh dialih keluar daripada pengguna.

4. pengguna bertukar kandungan

semiconductor-usa.com secara langsung untuk memantau atau menyemak pengguna untuk menghantar atau menghantar mesej atau berkomunikasi semata-mata dengan maklumat satu sama lain dalam mana-mana bidang tanggungjawab, termasuk tetapi tidak terhad kepada bilik sembang, forum semiconductor-usa.com atau forum pengguna lain, dan sebarang pertukaran content.semiconductor-usa.com untuk kandungan mana-mana pertukaran tersebut tidak memikul sebarang tanggungjawab, tidak kira sama ada ia menimbulkan fitnah, privasi, lucah atau masalah lain.semiconductor-usa.com dikekalkan apabila didapati padam menjadi dianggap sebagai hak untuk mendapatkan maklumat sebagai kandungan yang kesat, memfitnah, lucah atau sebaliknya tidak menyenangkan.

5. tapak untuk memuat turun perisian untuk digunakan

jika anda memuat turun perisian daripada penggunaan perisian untuk mematuhi perjanjian lesen perisian untuk membawa semua syarat lesen perisian. apabila anda membaca dan menerima perjanjian lesen perisian sebelum peruntukan mungkin tidak memuat turun atau memasang perisian.

6. pautan ke laman web pihak ketiga

pautan tapak ke tapak web pihak ketiga hanya sebagai kemudahan kepada anda. jika anda menggunakan pautan ini, anda akan meninggalkan site.semiconductor-usa.com tidak menyemak mana-mana tapak pihak ketiga, tapak ini dan kandungannya tidak mengawal, tanpa liabiliti. jika anda memutuskan untuk mengakses sebarang pautan ke tapak pihak ketiga, kemungkinan akibat dan risikonya ditanggung oleh anda sendiri.

7. had liabiliti

semiconductor-usa.com dan pembekalnya atau pihak ketiga yang disebutkan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kehilangan data atau gangguan perniagaan yang disebabkan oleh kerosakan), sama ada kerosakan tersebut perlu digunakan, atau tidak boleh menggunakan laman web, dan tapak tersebut memaut ke mana-mana laman web atau apa-apa maklumat yang terkandung dalam laman web tersebut disebabkan, dan tidak kira sama ada mereka mempunyai kontrak itu, tort atau apa-apa asas undang-undang lain terlebih dahulu dan ini telah kerosakan sedemikian mungkin berlaku nasihat. jika anda menggunakan tapak ini sebagai hasil daripada maklumat atau data yang diperlukan untuk penyelenggaraan, pembaikan atau pembetulan peralatan, anda harus sedar bahawa mereka sendiri mesti menanggung semua kos yang timbul daripadanya.semiconductor-usa.com sekiranya situasi berikut tanpa tanggungjawab: penghantaran maklumat oleh pembekal perkhidmatan rangkaian (semiconductor-usa.com. dan orang yang diberi kuasa) selain daripada yang dimulakan; penghantaran maklumat, penghalaan, ketersambungan dan penyimpanan disediakan oleh proses teknikal automatik yang diperlukan, pemilihan pembekal perkhidmatan rangkaian maklumat; sebagai tambahan kepada keperluan lain bagi respons automatik, pembekal perkhidmatan rangkaian tidak memilih pembekal dan penerima maklumat ini; sistem pembekal perkhidmatan rangkaian atau perantara rangkaian atau penyimpanan sementara salinan maklumat borang, dalam keadaan biasa, bukan orang selain penerima yang dimaksudkan menerima masa yang dikhaskan tidak lebih daripada penerima yang dimaksudkan untuk menyediakan akses kepada penghantaran maklumat, penghalaan atau dengan menyambung kepada masa yang munasabah; melalui sistem atau rangkaian penghantaran kandungan maklumat yang utuh.

8. prinsip am

semiconductor-usa.com boleh mengubah suai syarat ini pada bila-bila masa. anda harus melawat halaman ini untuk memahami istilah semasa, kerana istilah ini berkait rapat dengan anda. peruntukan tertentu syarat ini mungkin terdapat dalam beberapa halaman dengan notis undang-undang yang ditetapkan secara nyata atau syarat diganti.

Top